Kommunalråd

Foto: Jonas Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande, Susanne Meijer.

Susanne är Socialdemokraterna i Hörbys främsta företrädare som till yrket är distriktssköterska. Susanne har ett mångårigt engagemang bakom sig däribland i rollen som andre vice ordförande i socialnämnden. Sedan 2014 är Susanne kommunstyrelsens ordförande (tillika kommunalråd) i Hörby kommun.

Susannes senaste blogginlägg

Nedan återfinns Susannes blogginlägg. Klicka på respektive postrubrik för att komma vidare till bloggen.

facebook Twitter Email