Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 10 mandat i kommunfullmäktige. Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen består av 10 ordinarie respektive 5 ersättande fullmäktigeledamöter.

Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen är Henrik Andersson.

Ordinarie ledamöter
Susanne Meijer

Tommy Hall, kommunfullmäktiges ordförande

Henrik Andersson, gruppledare

Lena Rosvall

Ulla-Britt Thiman

Håkan Hansson

Gunnar Bergquist

Anders Johansson

Renaldo Tirone

Tommy Neubert

Ersättare
Susanné Stjernfeldt

Lillemor Widh

Rune Olsson

Robert Stenbeck

Roland Lindén

facebook Twitter Email