Tekniska nämnden

I Tekniska nämnden har Socialdemokraterna 2 ledamöter, 1 ordinarie samt 1 ersättare, under rådande mandatperiod.

Vi som representerar Socialdemokraterna i nämnden är: 

Ordinarie ledmot:
Gunnar Bergquist, vice ordförande

Ersättare:
Susanne Stjernfeldt

facebook Twitter Email