VA/GIS-nämden

I Vatten- och Avloppsnämnden har Socialdemokraterna 1 ordinarie ledamot under rådande mandatperiod.

Nämnden är kommunövergripande med Höörs kommun och innehar således ledamöter från båda dessa kommuner.

Vi som representerar Socialdemokraterna i Hörby i nämnden är: 

Ordinarie ledamot:
Gunnar Bergquist

facebook Twitter Email