Valnämnden

I Valnämnden har Socialdemokraterna 2 ledamöter, 1 ordinarie samt 1 ersättare, under rådande mandatperiod.

Vi som representerar Socialdemokraterna i nämnden är

Ordinarie ledamot:
Monica Hall, vice ordförande

Ersättare:
Kristina Cavetoft

facebook Twitter Email