Kyrkoval 2017

Den 17 september går socialdemokraterna till val i Svenska kyrkan. För oss socialdemokrater har Svenska kyrkan med sina över 6 miljoner medlemmar en viktig funktion i samhället.

Socialdemokraterna kommer att, precis som vid kyrkovalet 2013, gå fram med en egen lista kandidater till kyrkofullmäktige i Hörby församling. Nedan återfinns våra kandidater och vårt kyrkopolitiska program för kommande mandatperiod (2018-2021).

Socialdemokraterna verkar för en öppen och tydlig folkkyrka
Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Socialdemokratin är idag en kraft av betydelse i Svenska kyrkan, tack vare många engagerade kyrkopolitiker runt hela vårt land. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi arbeta för:

 • En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
 • En öppen och välkomnande folkkyrka
 • En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare


Lokalt kyrkopolitiskt program för mandatperioden 2018-2021

Kandidater till kyrkofullmäktige:
På årsmötet den 11/3-2017 fastställdes partiers valsedel för valet till kyrkofullmäktige, Hörby församling. Följande erhöll förtroendet att kandidera:

 1. Ulla-Britt Thiman
 2. Robert Stenbeck
 3. Susanne Meijer
 4. Kristina Cavetoft
 5. Hans Ljungquist
 6. Tommy Neubert
 7. Jill Protos Christensson
 8. Mikael Nersäter
 9. Christer Johnsson

Har du frågor eller funderingar kopplat till stundande kyrkoval? Tveka inte att höra av dig till valledare Tommy Neubert via e-post till neubert53@hotmail.com.

Relaterat:
Nationellt kyrkopolitiskt program, antaget av partistyrelsen
Socialdemokraterna i Svenska kyrkans hemsida

facebook Twitter Email