S-kvinnor Victoria

Från och med februari 2016 återfinns S-kvinnor, det socialdemokratiska kvinnoförbundet, på lokal plan här i Hörby. Tillsammans med kvinnor från Höörs arbetarekommun har det startats en klubb under namnet: S-kvinnor Victoria.

Klubben är uppkallad efter författaren Victoria Benedictsson, aktiv under pseudonymen Ernst Ahlgren samt mångårigt verksam i Hörby. Victoria anses av många vara en av 1800-talets senare hälfts bästa realistiska författare och minnet samt betydelsen av hennes verk lever kvar än idag. Ett känt citat, hämtat ur dagboksanteckningar, är: ”Detta avskyvärda att icke få vara människa endast kvinna, kvinna, kvinna!”. Det i sin tur ligger som grogrund till det arbete klubben ämnar utföra: att sprida och föra en jämställdhetspolitik värd namnet.

Kontakt:
Susanne Meijer, ordförande
meijer.susanne@gmail.com

Relaterade länkar:
Socialdemokratiska kvinnoförbundets hemsida
Skånes socialdemokratiska kvinnodistrikt
Höörs arbetarekommun
Vem var Victoria Benedictsson?

facebook Twitter Email