SSU Hörby

Sedan 2011 finns, efter mångårigt uppehåll, återigen SSU (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund) organiserat i Hörby. Klubben verkar främst i Hörby kommun där man organiserar ungdomar för frihet, jämlikhet och solidaritet. Klubben representeras även frekvent på evenemang anordnade av SSU Skåne.

Kontakt:
Henrik Andersson
henke963@gmail.com

 
Relaterade länkar:
Skånes SSU-distrikts hemsida
SSU-förbundets hemsida

facebook Twitter Email