Fem bra skäl för att gå med

Påverka vardagen och framtiden
Du får möjlighet att vara med och bestämma vilken politik Socialdemokraterna i Hörby ska gå till val på och driva mellan valen. Du får också möjlighet att uppmärksamma frågor till partiet och skapa opinion för frågor du tycker är viktiga. Du kan som medlem också vara med och påverka politiken i Skåne och i riksdagen, bland annat är det förslag som nu kommit på tapeten beträffande att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet för sjukvård en motion som bland annat kommer från Hörby.

Kunskap och bildning
Du får möjlighet att både utbilda och bilda dig inom olika sakfrågor, demokratiutveckling samt dela med dig och tillsammans med andra utveckla idéer, tankar och politik. Vi har studiecirklar för nya medlemmar, för de som har olika uppdrag och kring olika frågor. Det finns också utbildningar att delta i genom Skånes Socialdemokratiska partidistrikt.

Nya bekantskaper med samma värderingar
Det vi har gemensamt i Socialdemokraterna i Hörby är vårt politiska engagemang för en rättvis, solidarisk och jämlik värld, och vi tycker om politiska diskussioner! Vi tycker om diskussion och nya tankar och idéer, och det är lätt att hitta nya vänner med samma värderingar.

Välj hur engagerad du vill vara
Att vara med i Socialdemokraterna i Hörby kan ta så mycket, eller lite, tid och engagemang du vill. Och hur mycket tid du lägger kan självklart skifta vid olika tidpunkter. Du kan vara med på aktiviteter flera gånger i veckan, eller så följer du oss på Facebook, och alla varianter däremellan. Just det här är oerhört viktigt – det har ingen betydelse i vilken grad du vill engagera dig – alla insatser betraktas som guld värda.

Engagera dig i politiken generellt, eller fokusera på den sak du tycker är viktigast!
Det finns många olika former av engagemang i Socialdemokraterna i Hörby. Du kan välja att engagera dig i en socialdemokratisk förening och vara med i det idéutvecklande och utåtriktade arbetet. Du kan också formulera ditt engagemang kring en fråga som du tycker är viktigast och träffa andra medlemmar som har andra intressen.

facebook Twitter Email