Studier

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti.

För en samhällsförändrande rörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen.

Har du frågor eller funderingar kring studier är du välkommen att kontakta vår studieorganisatör Pia Carlson.
Är du intresserad av att gå någon kurs kan du med fördel fylla i intresseanmälan nedan.

[caldera_form id=”CF5dcc86755df31″]

Vi bedriver just nu en lokal studiecirkel med syfte att utveckla vårt politiska arbete, stärka oss i rollen som politiker samt forma vår framtida politik!

Häng med du också!

25-26 januari – Ledarskapsutbildning
Plats: Backagården
Tid: lördag 9.00 – söndag 15.30

Beskrivning: Partiet har som ambition är att alla socialdemokratiska förtroendevalda ska genomgå grundläggande ledarskapsutbildning. Partidistriktet ansvarar för att det blir genomfört. Utbildningen kommer att ha fokus på hur man lägger upp och genomför ”Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet”. Utbildningen genomförs som ett internat med hjälp av handledare från partistyrelsens kansli.

Utbildningen riktar sig till dig som vill vara handledare i en arbetarekommun och lokalt genomföra Ledarskapsutbildningen tillsammans med arbetarekommunen.

25 januari – Rättvis klimatomställning
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00-15.00

Beskrivning: Utbildningen riktar sig till alla medlemmar och tar upp frågan om vilka politiska krav Socialdemokraterna ska driva för att den nödvändiga klimatomställning vi måste genomgå blir så rättvis som möjligt.

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Forskningen säger att vi kan avvärja hotet och bygga en bättre framtid, men då måste vi ställa om nu och omställningen måste vara schysst för alla som lever i vårt land. Ingen människa kan ensam lösa klimatkrisen i sin vardag. Vi ska kunna fortsätta leva våra liv i hela Sverige på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Utbildningen är en heldag. Målet är att öka kunskapen om behovet av klimatomställning och att deltagare som deltar på denna utbildning också ges möjlighet att delta i partidistriktets Agenda 2030 arbete alternativt startar studiecirklar på temat för att skapa engagemang lokalt kring miljö- och klimatfrågan.

29 februari – Utbildning i medlemssystemet (CRM)
Plats: kommer snart
Tid: Lördag 9.00-14.00

Beskrivning: En utbildning i Socialdemokraternas medlemssystem (CRM). Vi går igenom grunderna och de viktigaste sakerna att känna till i Socialdemokraternas medlemssystem för att kunna arbeta i systemet och uppdatera uppdrag mm. Utbildningen riktar sig till de som idag är ansvariga för medlemssystemet eller ska bli ansvariga och få licens.

29 februari – Fördjupning i ideologi del 1/3
Plats: Backagården
Tid Lördag 9.00-15.00

Beskrivning: Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar.

29 februari-1 mars – Medlemsutbildning del 2
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00 – Söndag 15.00

Beskrivning: Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia.

1 april – Studiekonferens
Plats: Backagården
Tid: Onsdag 17.30-20.00

4 april – Fördjupning i ideologi del 2/3
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00-15.00

Beskrivning: Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar.

4 april – Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1 (del 1 av 2) Plats: Backagården
Tid: Lördag 09.00-17.00

Beskrivning: Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1 genomför partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och pedagogik i medlemsutbildning del 1. Utbildningen riktar sig till dig som vill genomföra medlemsutbildning i din arbetarekommun.

4 april – Utbildning i medlemssystemet (CRM)
Plats: inte klart
Tid: Lördag 09.00 – 14.00

Beskrivning: En utbildning i Socialdemokraternas medlemssystem (CRM). Vi går igenom grunderna och de viktigaste sakerna att känna till i Socialdemokraternas medlemssystem för att kunna arbeta i systemet och uppdatera uppdrag mm. Utbildningen riktar sig till de som idag är ansvariga för medlemssystemet eller ska bli ansvariga och få licens.

9 maj – Fördjupning i ideologi del 3/3
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00-15.00

Beskrivning: Vid tre tillfällen kommer vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna och öka vår kunskap om oss själva och våra politiska motståndares politiska idéer och värderingar.

9-10 maj – Styrelsen som utvecklingskraft
Plats: Backagården
Tid: Lördag 9.00 – Söndag 15.00

Beskrivning: Hur gör vi för att stärka partiorganisationen, utveckla medlemskapets värde och befrämja ett aktivt och öppet partiarbete i arbetarekommunen och s-föreningarna? För att växa som rörelse och engagera fler måste verksamheten och det politiska arbetet präglas av öppenhet och respekt. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få ökad kunskap om styrelsens roll som utvecklingskraft. Utbildningen riktar sig till arbetarekommunernas ordförande och vice ordförande.

10 maj – Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1 (del 2 av 2)
Plats: Backagården
Tid: Söndag 09.00-17.00

Beskrivning: Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1 genomför partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och pedagogik i medlemsutbildning del 1. Utbildningen riktar sig till dig som vill genomföra medlemsutbildning i din arbetarekommun.

facebook Twitter Email