Vår politik

Här samlar vi våra politiska förslag från Socialdemokraterna i Hörby för politiken i kommunen, Region Skåne och Sverige. Använd menyn till höger för att få tillgång till vårt aktuella kommunalpolitiska handlingsprogram, det kyrkopolitiska programmet och andra övergripande dokument vilka är med och formar vår politiska inriktning.

Vi socialdemokrater tror på det gemensamma välfärdssamhället. Ett samhälle där vi tillsammans ser till att alla får möjlighet att utvecklas och forma sin egen vardag. Ett samhälle där ingen lämnas utanför, utan där alla behövs och tas tillvara. Ett socialdemokratiskt Hörby innebär en kommun där orättvisor bekämpas och ingen tillåts hamna på efterkälken.

Senaste nytt:

Valmanifestet färdigställt

Nu finns Arbetarepartiet Socialdemokraternas lokala valmanifest (det kommunalpolitska handlingsprogrammet 2019-2022) publicerat. Där kan du läsa om den politik vi ämnar ...
Läs mer

Årsredovisning 2017 – Hörby kommun

Kommunstyrelsens ordförande kommenterar årsredovisningen och kommunens historiskt fantastiska resultat enligt följande. Under året har arbetet fortsatt med att verkställa den ...
Läs mer

Motion ang. försköning av området Nygatan-Prostgatan

Byggnadsnämndens ordförande, tillika tekniska nämndens vice ordförande, Gunnar Bergquist tillsänder i samråd med kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer följande motion beträffande ...
Läs mer

Motion ang. minskat heltidsmått för Hörby kommun

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer och fullmäktigeledamot Renaldo Tirone har skickat in en motion till Hörby kommunfullmäktige angående minskat heltidsmått. Se ...
Läs mer

Motion ang. visselblåsare

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer och fullmäktigeledamot Renaldo Tirone tillsänder Hörby kommunfullmäktige följande motion beträffande införande av en visselblåsarefunktion i Hörby ...
Läs mer
Loading...
facebook Twitter Email