Vår politik

Vi socialdemokrater tror på det gemensamma välfärdssamhället. Ett samhälle där vi tillsammans ser till att alla får möjlighet att utvecklas och forma sin egen vardag. Ett samhälle där ingen lämnas utanför, utan där alla behövs och tas tillvara. Ett socialdemokratiskt Hörby innebär en kommun där orättvisor bekämpas och ingen tillåts hamna på efterkälken.

På den här sidan samlar vi vår politik för ett bättre Hörby kommun, Region Skåne och Sverige. Använd menyn till höger för att få tillgång till vår aktuella politik, vårt kommunalpolitiska handlingsprogram, det kyrkopolitiska programmet och andra övergripande dokument vilka är med och formar vår politiska inriktning. Här under återfinns ett axplock av den politik vi bedriver i Hörby kommun.

Uppdateras 2019-11.

facebook Twitter Email