Styrelse

Det är vi som för närvarande har äran att utgöra arbetarekommunens (lokalavdelningens) styrelse.

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande, kassör och sekreterare.

Ordförande Renaldo Tirone
Kassör William Ekdahl
Ordinarie ledamöter Gunnar Carlson, vice ordförande
  Kristina Cavetoft, sekreterare & studieledare
  Jan Axelsson, medlemsansvarig
  Henrik Andersson
  Pia Carlson
  Anders Johansson
  Per Persson Landqvist
Suppleanter Anna-Karin Persson, studieledare
  Gunnar Bergqvist
  Ulla-Britt Hasanin
  Dorit Andersson
  Håkan Andersson
  Roland Lindén 
  Magnus Rosvall
   

facebook Twitter Email