Styrelse

Det är vi som för närvarande har äran att utgöra arbetarekommunens (lokalavdelningens) styrelse.

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande, kassör och sekreterare.

Ordförande Renaldo Tirone
Kassör Gunnar Bergquist
Ordinarie ledamöter Gunnar Carlson, vice ordförande
  Kristina Cavetoft, sekreterare
  Jan Axelsson, medlemsansvarig
  Henrik Andersson
  Pia Carlson
  Anders Johansson
  Eva Lilja
Suppleanter Charlie Oorthen-Lähnn, studieorganisatör
  Per Persson Landqvist 
  Ulla-Britt Hasanin
  William Ekdahl
  Anna-Karin Persson
  Håkan Andersson
  Magnus Rosvall
  Roland Lindén 

facebook Twitter Email