Styrelse

Det är vi som för närvarande har äran att utgöra arbetarekommunens (lokalavdelningens) styrelse.

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande, kassör och sekreterare.

Ordförande
Renaldo Tirone

Kassör
Gunnar Bergquist

Ordinarie ledamöter
Henrik Andersson, vice ordförande

Kristina Cavetoft, sekreterare & medlemsansvarig

Per Persson Landqvist

Anna-Carin Håkansson

Roland Lindén

Rune Olsson

Suppleanter
Björn Strömqvist, studieorganisatör

Ulla-Britt Thiman, kyrkopolitiskt ansvarig

Anders Johansson

Eva Lilja

Jan Axelsson

Christer Johnsson

Adjungerade
Susanne Meijer, kommunstyrelsens ordförande

Petra Nilsson, facklig ledare & ordförande Hörbyfackens S-förening

Jill Protos Christensson, ordförande Hörby S-förening

SSU och S-kvinnor har också rätt att sända representant att närvara vid styrelsesammanträdena.

facebook Twitter Email