Styrelse

Det är vi som för närvarande har äran att utgöra arbetarekommunens (lokalavdelningens) styrelse.

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande, kassör och sekreterare.

Ordförande Renaldo Tirone
Kassör Gunnar Bergquist
Ordinarie ledamöter Henrik Andersson, vice ordförande
  Kristina Cavetoft, sekreterare
  Eva Lilja
  Anna-Carin Håkansson
  Per Persson Landqvist
  Roland Lindén
Suppleanter Jan Axelsson, medlemsansvarig
  Anders Johansson, facklig ledare
  Rune Olsson
  Ulla-Britt Thiman Hasainian
  Pia Carlsson
  Håkan Andersson
  Magnus Rosvall
  Besim Sylejmani
Adjungerade Petra Nilsson, Hörbyfackens S-förening
  Jill Protos Christensson, Hörby S-förening

facebook Twitter Email