Kyrkopolitiker

Socialdemokraterna i Hörby har representanter i både kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Efter ett bra kyrkoval 2013 har vi numera 5 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare i kyrkofullmäktige.

Det är vi som representerar Socialdemokraterna i Kyrkofullmäktige:

Ordinarie ledamöter:
Ulla-Britt Thiman, vice ordförande.
Robert Stenbeck
Hans Ljungquist
Tommy Neubert
Mikael Nersäter

Ersättare:
Anna-Carin Håkansson
Gunnar Bergquist
Lena Rosvall

Det är vi som representerar Socialdemokraterna i Kyrkorådet:

Ordinarie ledamöter:
Robert Stenbeck, vice ordförande.
Ulla-Britt Thiman

Ersättare:
Tommy Neubert

Övriga uppdrag inom Kyrkan:

Revisorer:

Ersättare:
Gunnar Bergquist

Valnämnd:

Ordinarie ledamöter:
Monica Hall
Monika Johnsson

Ersättare:
Gunnar Bergquist
Anna-Carin Håkansson

Ombud till Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation:
Robert Stenbeck

Elektorer för biskopsvalet:

Ordninarie:
Robert Stenbeck
Ulla-Britt Thiman

Ersättare:
Tommy Neubert

facebook Twitter Email