Kyrkopolitiker

Socialdemokraterna i Hörby har representanter i både kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Under innevarande mandatperiod är det vi som representerar Socialdemokraterna i Kyrkofullmäktige:

Ordinarie ledamöter:
Robert Stenbeck
Ulla-Britt Thiman Hasanain
Kristina Cavetoft
Hans Ljungquist
Tommy Neubert
Jill Protos Christensson

Ersättare:
Christer Johnsson
Vakant
Vakant

Det är vi som representerar Socialdemokraterna i Kyrkorådet:

Ordinarie ledamot:
Robert Stenbeck, ledamot tillika vice ordförande.

Ersättare:
Ulla-Britt Thiman Hasanain

Det är jag som representerar Socialdemokraterna i Stiftsfullmäktige:

Ordinarie ledamot:
Robert Stenbeck

facebook Twitter Email