Kommunpolitiker

Socialdemokraterna har som kommunens största parti en hel del förtroendevalda ute i de olika nämnderna och styrelserna. Till höger finner du de förtroendevalda uppdelade på nämnder och styrelser.

Socialdemokratiska gruppledare:

Bild Bild Bild
Susanne Meijer Henrik Andersson Lena Rosvall
Kommunalråd KF-gruppledare Barn- & Utbildningsnämnden
 susanne.meijer@horby.se henrik.andersson@horby.se lena.rosvall@horby.se
Bild Bild Bild
Lillemor Widh Gunnar Bergquist Per Persson Landqvist
Socialnämnden Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
lillemor.widh@horby.se gunnar.bergquist@horby.se
facebook Twitter Email