Kommunpolitiker

Socialdemokraterna har som kommunens näst största parti en hel del förtroendevalda ute i de olika nämnderna och styrelserna. Här under finner du de förtroendevalda uppdelade på nämnder och styrelser.

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 6 mandat i kommunfullmäktige. Fullmäktigegruppen består av 9 personer varav de sex ordinarie ledamöterna samt partiets 3 ersättare. Gruppens arbete leds av Henrik Andersson.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Henrik Andersson, ordinarie ledamot
Renaldo Tirone, ordinarie ledamot
Anders Johansson, ordinarie ledamot
Lillemor Widh, ordinarie ledamot
Per Persson Landqvist, ordinarie ledamot
Eva Lilja, ordinarie ledamot

Roland Lindén, ersättare
Susanne Stjernfeldt, ersättare
Tommy Neubert, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 3 platser, 2 ordinarie samt 1 ersättare, i kommunstyrelsen.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Henrik Andersson, KSau, ordinarie ledamot
Renaldo Tirone, ordinarie ledamot

Eva Lilja, ersättare

I Kommunrevisionen har Socialdemokraterna för innevarande mandatperiod 1 ordinarie ledamot.

Jag som representerar Socialdemokraterna i revisionen är:

Tommy Hall, 1:e vice ordförande

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 3 platser, 2 ordinarie samt 1 ersättare, i Barn- & Utbildningsnämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Eva Lilja, ordinarie ledamot
Åse Persson, ordinarie ledamot

Sarmad Abbas, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 platser, 1 ordinarie samt 1 ersättare, i Bygg- & Miljönämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Gunnar Carlson, ordinarie ledamot

Besim Sylejmani, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 platser, 1 ordinarie samt 1 ersättare, i Kultur- & Fritidsnämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Åse Persson, ordinarie ledamot

Per Persson Landqvist, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 ordinarie ledamöter i Socialnämnden. Genom en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet innehas ersättareplatsen av dem.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Lillemor Widh, ordinarie ledamot

Pia Carlsson, ordinarie ledamot

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 platser, 1 ordinarie samt 1 ersättare, i Tekniska nämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Gunnar Bergquist, ordinarie ledamot

Susanné Stjernfeldt, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 platser, 1 ordinarie samt 1 ersättare, i Valnämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Anna-Carin Håkansson, ordinarie ledamot

Per Persson Landkvist, ersättare

I nämnden för VA- och Räddningstjänst har Socialdemokraterna inga mandat för innevarande mandatperiod. Nämnden är kommunövergripande med Höörs kommun och innehar således ledamöter från båda dessa kommuner.

I Hörby Industrifastigheter AB har Socialdemokraterna i Hörby inga ordinarie platser i styrelsen för innevarande mandatperiod.

I Hörbybostäder AB har Socialdemokraterna i Hörby inga ordinarie platser i styrelsen för innevarande mandatperiod.

facebook Twitter Email