Aktuell kommunpolitik

Interpellation om likabehandling Hörby kommun

Interpellation om lika behandling

Upprinnelsen till denna Interpellation är de omskrivna besparingsåtgärder som nu landar i att kaffet till personalen dras in på Georgehills skolan. Vid närmare efterforskning visar det sig att i kommunhuset får man inte bara kaffe utan också frukt. Då är det orimligt att dra in kaffet på en skola, för alla är anställda av Hörby…

Läs mer

Motion: Motion angående körkort för traktor, A-traktor och EPA-traktor samt hastighet för desamma.

Då Sverige är ett land som strävar efter största säkerhet i trafiken måste jag ifrågasätta det körkortsförfarande som krävs för att framföra traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer. I dagsläget krävs endast ett körkort taget för mopedklass 1 och uppkörning i trafik på en sådan. Den som är van framförare av både moped, mc och bil vet…

Läs mer

Uttalande med anledning av sparkraven på kommunens skolverksamhet

När kommunfullmäktige i slutet av november fastställde budgetramarna för kommande år stod det klart att kommunens skolverksamhet blir stora förlorare. Sverigedemokraterna och Moderaterna drev igenom besparingskrav på omkring 20 miljoner kronor. Bland annat ska verksamheten, inom given ram, spara in närmre 10 miljoner kronor då kostnaden för gymnasieplatserna har ökat. Det får bland annat till…

Läs mer
Socialdemokraterna Hörby skuggbudget 2024

Budget 2024 – Välfärden först!

ALLMÄNT  Socialdemokratins samhällsbygge baseras på jämlikhet och jämställdhet, där alla människor lever i frihet med makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället. Alla invånare i Hörby ska känna sig trygga och ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. God välfärd ger fler möjligheter att lyckas och ger oss trygghet. I Socialdemokraternas Hörby…

Läs mer

Motion: Inför sommarjobbsgaranti

Vi socialdemokrater har lämnat in följande motion att behandlas på kommunfullmäktige i april. – Det är av oerhört stor vikt att ungdomar tidigt ges en inblick i arbetslivet. Vi har sedan tidigare ett bra koncept gällande studie- och yrkesvägledning inom skolans ramar, därtill beslutades det om en särskild satsning på utökade möjligheter till sommarjobb för…

Läs mer

Försäljningen av Trollbäcken – ett politiskt haveri

På kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde 2020-08-14 beslutade Sverigedemokraterna och Moderaterna i samarbete med SPI att sälja fastigheten Hörby Rögle 1; med andra ord, Trollbäcken. Vi socialdemokrater har i omgångar reserverat oss i ärendet och nu när ärendet kom upp en sista gång utan vidare åtgärder fanns det ingen annan väg än att yrka avslag. Ärendet i…

Läs mer

Reservationer – Kommunfullmäktige 22/6

Följande reservationer, samt protokollsanteckning, begärdes av oss socialdemokrater vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-22. RES: §6. Delårsrapport 1 Hörby kommun 2020-04-30 (Dnr KS 2020/014)Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå det av oss föreslagna tilläggsyrkande beträffande införandet av en kriskommission. Det förefaller synnerligen klart att de styrande fullständigt tappat kontrollen över kommunens ekonomi. År 2019 resulterade i…

Läs mer

Reservation mot beslutet att införa en integrationsplikt

På oktober månads kommunfullmäktige röstades en motion från Sverigedemokraterna igenom med bifallsyrkande från Moderaterna, Kristdemokraterna och SPI Välfärden. Motionens intention var att införa en så kallad ’integrationsplikt’ i Hörby kommun. Vi socialdemokrater yrkade givetvis avslag på motionen. Följande reservation lämnades till kommunfullmäktiges presidium efter att klubban fallit: Vi socialdemokrater anser inte att det är ekonomiskt…

Läs mer

Ordförande har ordet

1500 pensionärer nästan 10 % av Hörby Kommuns befolkning får det bättre med regeringens äldre paket! Vi Socialdemokrater gick till val på att sänka skatten för pension, den som gjort sin plikt ska också kunna kräva sin rätt. Pension betraktar vi som uppskjuten lön. Under förra mandatperioden fick pensionärer i genomsnitt 1600 kr mer i…

Läs mer

Valmanifestet färdigställt

Nu finns Arbetarepartiet Socialdemokraternas lokala valmanifest (det kommunalpolitska handlingsprogrammet 2019-2022) publicerat. Där kan du läsa om den politik vi ämnar bedriva om vi förhoppningsvis får ert förnyade förtroende att leda Hörby kommun vidare. Bland annat föreslås ett trygghetspaket med fokus på förebyggande åtgärder, satsningar på skola och omsorg samt 250 nya bostäder de kommande åren….

Läs mer
facebook Twitter Email