Interpellation om likabehandling Hörby kommun

Interpellation om lika behandling

Upprinnelsen till denna Interpellation är de omskrivna besparingsåtgärder som nu landar i att kaffet till personalen dras in på Georgehills skolan. Vid närmare efterforskning visar det sig att i kommunhuset får man inte bara kaffe utan också frukt. Då är det orimligt att dra in kaffet på en skola, för alla är anställda av Hörby kommun.

Budgeten eller rättare sagt kostnadsramen bör rimligen belastas med ett och samma nyckeltal per anställd för personalvård oavsett var man arbetar. Personalvården skall inte vara prutbar på annan nivå än övergripande alltså i kommunens budget. Likabehandlingsprincipen är viktig, varje anställd bidrar till en insats i kommunen. Som ett led att vara en attraktiv arbetsgivare är personalförmånen införd som en vårdande trivselåtgärd i vår representationspolicy antagen av Kommunfullmäktige. Ur personalvårdande synpunkt är det viktigt att ledningen står helt och fullt upp för antagen policy.


Utdrag ur Representationspolicyn


Trivselfrämjande åtgärder är inte representation utan en personalvårdsförmån som arbetsgivaren ger till sina anställda för att skapa trivsel och samhörighet i arbetet samt en god fysisk och psykisk hälsa hos personalen. Förfriskningar och enklare förtäring innebär när medarbetare eller förtroendevalda bjuds på kaffe, te, läsk, bulle, godis, frukt, smörgås, tårta eller annan enklare mat och dryck i samband med arbete.


Vi Socialdemokrater ber ordförande i Bildningsnämnden förklara av vilken anledning Bildningsnämndens anställda skall behandlas sämre än övriga anställda i kommunen. Detta i strid med rådande personalpolicy. Gäller inte personalpolicyn i Bildningsnämnden? Vi undrar också om Bildningsnämndens ordförande anser att ett beslut om indraget kaffe på en skola för verksamheten framåt?


Renaldo Tirone / Socialdemokraterna
Ludvigsborg 2024-02-12

facebook Twitter Email