Uttalande med anledning av sparkraven på kommunens skolverksamhet

När kommunfullmäktige i slutet av november fastställde budgetramarna för kommande år stod det klart att kommunens skolverksamhet blir stora förlorare. Sverigedemokraterna och Moderaterna drev igenom besparingskrav på omkring 20 miljoner kronor. Bland annat ska verksamheten, inom given ram, spara in närmre 10 miljoner kronor då kostnaden för gymnasieplatserna har ökat. Det får bland annat till…

Läs mer
VIKTIG NYHET
Socialdemokraterna Hörby skuggbudget 2024

Budget 2024 – Välfärden först!

ALLMÄNT  Socialdemokratins samhällsbygge baseras på jämlikhet och jämställdhet, där alla människor lever i frihet med makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället. Alla invånare i Hörby ska känna sig trygga och ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. God välfärd ger fler möjligheter att lyckas och ger oss trygghet. I Socialdemokraternas Hörby…

Läs mer

Fira 1 maj med oss på Folkets Hus!

Är du medlem eller bara nyfiken på att vara med i vår härliga gemenskap? Varmt välkommen till firandet av 1:a maj på Folkets hus.  Sillafrukost, tal av riksdagsman Jamal El-Haj, Hörby blåsorkester och underhållning. Mer information och hur du som medlem anmäler dig hittar du i inbjudan som är skickad via medlemsportalen. Anmäl dig direkt…

Läs mer

Varför vi gav vårt stöd till återremiss av kulturhuset vid kommunfullmäktige

Nedan utdrag av vårt budgetförslag som vilade i november. Det är ett djärvt mål styret ställer upp om att nå ett positivt resultat om 72 mkr per år de kommande tre mandatperioderna. Den slutsatsen bygger på fem kraftfulla investeringar som man i så hög grad som möjligt vill skall vara finansierad av egen kraft. Tittar…

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram, 2022-2026

Nedan följer vårt lokalpolitiska handlingsprogram för mandatperioden 2022-2026. Det lokalpolitiska handlingsprogrammet är framtaget tillsammans och ligger till grund för vårt politiska arbete för innevarande mandatperiod. Handlingsprogrammet finns även för nedladdning under visningsfönstret nedan.

Läs mer

Fira 1 maj 2022 med oss!

Årets förstamajfirande blir en aning annorlunda. Innevarande år satsar vi på ett rockstuk med live-musik från bandet Red and Blue. Därtill utlovas brandtal, sedvanligt demonstrationståg och hoppborg på Parktorget. Häng med på en heldag med oss!
Läs mer

Kyrkopolitiskt program, 2021-2024

Vi socialdemokrater har nyligen framtagit ett nytt lokalt kyrkopolitiskt program för kommande mandatperiod. Det är också det program som kommer ligga till grund för den politik vi ämnar bedriva om vi vinner ert förtroende i september. För att ta del av programmet klickar du här.

Läs mer

Motion: Inför sommarjobbsgaranti

Vi socialdemokrater har lämnat in följande motion att behandlas på kommunfullmäktige i april. – Det är av oerhört stor vikt att ungdomar tidigt ges en inblick i arbetslivet. Vi har sedan tidigare ett bra koncept gällande studie- och yrkesvägledning inom skolans ramar, därtill beslutades det om en särskild satsning på utökade möjligheter till sommarjobb för…

Läs mer

Försäljningen av Trollbäcken – ett politiskt haveri

På kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde 2020-08-14 beslutade Sverigedemokraterna och Moderaterna i samarbete med SPI att sälja fastigheten Hörby Rögle 1; med andra ord, Trollbäcken. Vi socialdemokrater har i omgångar reserverat oss i ärendet och nu när ärendet kom upp en sista gång utan vidare åtgärder fanns det ingen annan väg än att yrka avslag. Ärendet i…

Läs mer

Medlemsmöte 2020-10-07

Du som är medlem i Hörby Arbetarekommun inbjuds att delta i höstens medlemsmöte med temat ”Dialog” Ola Möller, riksdagsledamot S, kommer att ge information om nuläget i politiken och inspirera oss att börja tänka tillsammans kring kommande valarbete. Mötet kommer att hållas på Folkets hus och det kommer att vara möblerat enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email