För en attraktiv kollektivtrafik

Motion: Stegvis göra kollektivtrafiken attraktiv

Under sommaren 2022 skrevs det mycket om hur Tyskland infört en biljett till kollektivtrafiken som gjorde att du kunde resa genom hela Tyskland hur mycket du vill under en månad för 9 euro, motsvarande ungefär 100 SEK. Alltså 10 gånger billigare än det som det kostar med ett månadskort i Skåne under den tiden. Detta gjorde att många började resa väldigt mycket i Tyskland. Prissättningen gynnade inte enbart äldre och yngre utan det hjälpte de flesta utsatta grupper. Även de som går arbetslösa eller de som inte kan arbeta av olika hälsoskäl.

Direkt gynnsam effekt på klimatet. År 2022 stod transporter för 27 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. En stor del av dessa transporter är trafikanter som tog sig fram och tillbaka från jobbet ofta med endast en person i varje bil. Kan man få dessa att välja kollektivtrafik i stället så minskar vi koldioxidutsläppen väldigt lätt utan stora kostnader för befolkningen.

Vi kan till och med få vår befolkning att spara pengar och vara naturvänliga samtidigt.

Nio Euro satsningen var inte helt problemfri. Kollektivtrafiken blev väldigt hårt belastad såväl nyanskaffning som upprustning måste till. Därav kommer mitt förslag inte att göra det billigt snabbt. Jag tycker vi ska införa en gradvis sänkning av priset årsvis tills vi når en nivå som gör kollektivtrafik åkande ekonomiskt attraktivt för de flesta.

Då har vi också för möjligheten att kunna bygga ut vår kollektivtrafik i samma takt som efterfrågan av kollektivtrafiken ökar.

Vår järnväg då tåg släpper ut 0,338 gram koldioxid per personkilometer medan buss släpper ut runt 25 gram. Ökad användning av järnväg skulle avlasta vägtrafiken till gagn för naturen.

Jag yrkar att:

  • Socialdemokraterna initierar en utredning om hur vi kan införa en rimlig ekonomisk prissättning för att göra kollektivtrafiken till ett attraktivt val.
  • Socialdemokraterna samtidigt som vi sänker priset varje år utreder hur vi bygger ut vår kollektivtrafik i den takt som efterfrågan ökar.
  • Socialdemokraterna fokuserar på tågtrafiken för miljöns skull.
  • Distriktskongressen antar motionen och skickar den vidare till den skånska regionfullmäktigesgruppen.
  • Hörby arbetarekommunantar motionen som sin egen.

William Ekdahl

facebook Twitter Email