Hörby S-förening

Hörby Socialdemokratiska Förening är kommunens äldsta S-förening. Föreningen är aktiv och verksam över hela kommunen med uppdraget att tillsammans med övriga S-föreningar sköta partiets utåtriktade arbete. Till höger i menyn finner du aktiviteter och dylikt anordnat av föreningen.

Föreningen anordnar öppna politiska diskussionsforum samt kontinuerliga torgmöten. Håll utkik i kalendern! Passa på att träffa dina lokala socialdemokratiska företrädare. En annan viktig aktivitet som föreningen kommer återuppta under verksamhetsåret är ”aktivitet i byarna”, det kommer ske genom öppna möten, eventuell dörrknackning och så vidare. Utöver nyss nämnt återfinns man som sedvanligt på Hörby Marknad och på Victoriamarknaden.

Kontakt:
Dorit S. Andersson, ordförande

Senaste nytt:

facebook Twitter Email