Kommunalt handlingsprogram

Nedan följer vårt lokalpolitiska handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018. Det tillsammans med vår gemensamma majoritetsplattform, vilken ni finner via länken till höger, är centrala styrdokument vilka politiken för ett bättre Hörby skapas utefter. Handlingsprogrammet finns även för nedladdning under visningsfönstret nedan.

Handlingsprogram 2015-2018

 
Övergripande dokument:

 

facebook Twitter Email