Debatt

Nedan återfinns debattinlägg och insändare från Socialdemokraterna i Hörby.

Motion: Inför sommarjobbsgaranti

Vi socialdemokrater har lämnat in följande motion att behandlas på kommunfullmäktige i april. - Det är av oerhört stor vikt ...

Försäljningen av Trollbäcken – ett politiskt haveri

På kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde 2020-08-14 beslutade Sverigedemokraterna och Moderaterna i samarbete med SPI att sälja fastigheten Hörby Rögle 1; med ...

Uttalande angående byggnation på Stattena Norra

Varför anser en samlad Socialdemokrati i Hörby att markanvisning och byggnation på Stattena Norra är en viktig och prioriterad fråga? ...
/ Aktuell kommunpolitik, Aktuellt, Debatt

Moderaterna missar målet med sin kritik

Svar på insändare i Skånska dagbladet 28/3 undertecknad av Eva Lindholm (M): Eva Lindholm(M) framhäver att den, vad hon benämner ...
/ 2017, Debatt, Henrik Andersson
facebook Twitter Email