Moderaterna missar målet med sin kritik

Svar på insändare i Skånska dagbladet 28/3 undertecknad av Eva Lindholm (M):

Eva Lindholm(M) framhäver att den, vad hon benämner som ”Socialdemokratiska majoriteten”, kraftigt missköter kommunen. Här noterar den uppmärksamma läsaren genast två felaktigheter; nämligen att, dels ingår även Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i majoriteten – en majoritet som står enade med tydliga mål; men även att kommunen skulle vara misskött.

Hur kan det faktum att majoriteten nu tagit fram en lokalförsörjningsplan och därigenom tar krafttag för att bevara och rusta upp vårt fastighetsbestånd betraktas som ”misskötsel”?

Hur får Lindholm det faktum att majoriteten initierat en skolutredning – vilket borde varit gjort för flera år sedan – för att tillsammans skapa möjligheter för en så bra och likvärdig skola som möjligt till ”misskötsel”?

Hur kan ett fokus på att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, utökade möjligheter till sommarjobb för våra ungdomar och ett ökat bostadsbyggande betecknas som ”misskötsel”?

Hur kan Lindholm påstå att kommunen missköts, när vårt ekonomiska överskott är betydande och skall användas till kommande investeringar?

Lindholm gör dock en poäng när hon skriver att ”Hörbyborna förtjänar den bästa politiska ledningen”. Med tanke på historien och den målmedvetenhet majoriteten idag arbetar med, vill vi bestämt påstå att Hörbyborna fick precis det i och med 2014-års valresultat.

För att avsluta skickar vi med en uppmaning: det är dags att vi skiftar tillbaka fokus till att handla om sakpolitik – det är genom sådana diskussioner vi tillsammans – oberoende av partitillhörighet – kan stävja misstron mot politiker och ta ansvar för att skapa ett så bra Hörby som vi bara kan.

Henrik Andersson (S)

facebook Twitter Email