Kyrkopolitiskt program

Nedan återfinns det kyrkopolitiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2021-2024, vilket ligger till grund för Socialdemokraterna i Hörbys engagemang och arbete inom Svenska kyrkan. Handlingsprogrammet finns även för nedladdning under visningsfönstret nedan.

HorbyKyrkopolitisktprogram


Övergripande dokument:

facebook Twitter Email