Företrädare

Socialdemokraterna har många människor som är aktiva och förtroendevalda. Det betyder att de arbetar med att förverkliga våra idéer. På denna sida kan du se vem som företräder Socialdemokraterna i Hörby i olika nämnder och styrelser, samt även företrädare på regional nivå och inom Svenska kyrkan.

facebook Twitter Email