Motion: Inför sommarjobbsgaranti

Vi socialdemokrater har lämnat in följande motion att behandlas på kommunfullmäktige i april.

– Det är av oerhört stor vikt att ungdomar tidigt ges en inblick i arbetslivet. Vi har sedan tidigare ett bra koncept gällande studie- och yrkesvägledning inom skolans ramar, därtill beslutades det om en särskild satsning på utökade möjligheter till sommarjobb för ungdomarna under föregående mandatperiod. Vi socialdemokrater anser att en översyn över möjligheten till sommarjobb behöver göras, och att ytterligare satsningar är nödvändiga, så att alla ungdomar fyllda 16 år garanteras sommarjobb.

Det är allmänt känt att en tidig erfarenhet av arbetslivet är en stor fördel. Vidare, att kunna visa upp ett CV där de första raderna redan är ifyllda ger en tryggare vidare resa på vägen mot att bli en vuxen och ansvarstagande individ. Känslan av att för första gången tjäna egna pengar är något fler ungdomar måste få uppleva. 

Vi menar att det inte enkom innebär en vinst för den enskilde, utan att det även på sikt blir en vinst och investering för hela samhället om allt fler ungdomar tidigt introduceras till arbetslivet. Här spelar Hörby kommun en viktig central roll – vi menar att det är dags för en sommarjobbsgaranti.

Henrik Andersson (S)
Gruppledare

facebook Twitter Email