Motioner

Aktivitetsersättning

Motion: Översyn av övergång från aktivitetsersättning till sjukersättning.

Gällande personkretsarna i LSS. I lagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Står det väldigt tydligt att om du tillhör en personkrets inom ramen för LSS, så har du rätt till ett gott liv. Och inte som i SOL (Socialtjänstlagen) där dina rättigheter enbart är ett skäligt liv. Vad är då skillnaden…

Läs mer
Medicinsk säkerhet

Motion: Medicinbrist på Apoteket/Kvalitetssäkring av patienters medicinska säkerhet

Problematiken som behöver lyftas här är: När du kommer till apoteket för att hämta din absolut nödvändiga medicin. Och apotekaren säger – Tyvärr din medicin är restnoterad. Vi har tyvärr ingen prognos, på när den åter finns på Apoteket. Det finns ingen samsyn, mellan de faktiska behoven av olika livsnödvändiga mediciner, och de faktiska tillgångarna…

Läs mer
För en attraktiv kollektivtrafik

Motion: Stegvis göra kollektivtrafiken attraktiv

Under sommaren 2022 skrevs det mycket om hur Tyskland infört en biljett till kollektivtrafiken som gjorde att du kunde resa genom hela Tyskland hur mycket du vill under en månad för 9 euro, motsvarande ungefär 100 SEK. Alltså 10 gånger billigare än det som det kostar med ett månadskort i Skåne under den tiden. Detta…

Läs mer

Motion: Motion angående körkort för traktor, A-traktor och EPA-traktor samt hastighet för desamma.

Då Sverige är ett land som strävar efter största säkerhet i trafiken måste jag ifrågasätta det körkortsförfarande som krävs för att framföra traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer. I dagsläget krävs endast ett körkort taget för mopedklass 1 och uppkörning i trafik på en sådan. Den som är van framförare av både moped, mc och bil vet…

Läs mer

Motion: Inför sommarjobbsgaranti

Vi socialdemokrater har lämnat in följande motion att behandlas på kommunfullmäktige i april. – Det är av oerhört stor vikt att ungdomar tidigt ges en inblick i arbetslivet. Vi har sedan tidigare ett bra koncept gällande studie- och yrkesvägledning inom skolans ramar, därtill beslutades det om en särskild satsning på utökade möjligheter till sommarjobb för…

Läs mer

Motion ang. minskat heltidsmått för Hörby kommun

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer och fullmäktigeledamot Renaldo Tirone har skickat in en motion till Hörby kommunfullmäktige angående minskat heltidsmått. Se motionen i sin helhet i nedanstående visningsfönster.

Läs mer

Motion ang. krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Fullmäktigeledamot Renaldo Tirone har skickat in en motion beträffande införande av krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, till Hörby kommunfullmäktige.  

Läs mer
facebook Twitter Email