Motion ang. minskat heltidsmått för Hörby kommun

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer och fullmäktigeledamot Renaldo Tirone har skickat in en motion till Hörby kommunfullmäktige angående minskat heltidsmått. Se motionen i sin helhet i nedanstående visningsfönster.

Motion från Susanne Meijer och Renaldo Tirone (S) angående minskat heltidsmått för Hörby kommun
facebook Twitter Email