Medicinsk säkerhet

Motion: Medicinbrist på Apoteket/Kvalitetssäkring av patienters medicinska säkerhet

Problematiken som behöver lyftas här är:

När du kommer till apoteket för att hämta din absolut nödvändiga medicin. Och apotekaren säger – Tyvärr din medicin är restnoterad. Vi har tyvärr ingen prognos, på när den åter finns på Apoteket. Det finns ingen samsyn, mellan de faktiska behoven av olika livsnödvändiga mediciner, och de faktiska tillgångarna av samma medicin. En frågeställning man ofta hör numera är: Varför finns det inte mediciner på Apoteket?

Sedan monopolet på apoteket upphörde, kan vi konstatera att det har tillkommit många konkurrenter till det gamla statliga apoteket. Konkurrens på både gott och ont. Det har tillkommit så många spott produkter, som skönhetsprodukter och dylikt med vilka man konkurrerar om att locka till sig kunderna. Det läggs tyvärr ett mindre fokus på medicin.

Människor är en rörlig massa som beter sig efter påverkande budskap. När en expert i TV som en högre militär talar om att vi snart har ett krig hos oss och vi matas med budskapet att det vi behöver måste vi ha hemma. Då är första tanken, mina livsnödvändiga mediciner. Det kan vara den så omtalade Ozempic, medicin mot diabetes. Hjärtmediciner, eller mediciner mot kramper exempelvis mot epileptiska anfall. Tänker jag så, är risken överhängande att många andra tänker likadant. Samtidigt som produkter för att producera mediciner inte kommer fram, ökar efterfrågan. Ozempic tog slut, eftersom den hade lanserats som en övervikts medicin. Det stora problemet är att den hjärtsjuke utan sin hjärtmedicin riskerar att bli sämre. Det samma gäller epileptiker och diabetiker inte att förglömma. Inte heller det faktum att konsekvensen helt enkelt kan bli döden. Listan kan bli lång på de som kan drabbas.

Därför borde det vara en självklarhet att se över hur samhället säkerställer att människor för vilka medicin är en livsnödvändighet kan få/köpa sin medicin.

Jag föreslår därför att:

  • Socialdemokraterna initierar en utredning om kvalitetssäkring på patienters medicinska säkerhet.
  • Socialdemokraterna initierar en utredning som säkerställer en reglering i läkemedelshanteringen, på ett sådant vis att den säkerställer att den som behöver en livsnödvändig medicin också kan få/köpa den.
  • representantskapet från distriktskongressen tar motionen till socialdemokratiska riksdagsgruppen för vidare hantering
  • Att Socialdemokraterna Hörby ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Dorit Sandberg Andersson

facebook Twitter Email