Motion ang. krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Fullmäktigeledamot Renaldo Tirone har skickat in en motion beträffande införande av krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, till Hörby kommunfullmäktige.

Motion från Renaldo Tirone (S) angående krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

 

facebook Twitter Email