Aktivitetsersättning

Motion: Översyn av övergång från aktivitetsersättning till sjukersättning.

Gällande personkretsarna i LSS.

I lagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Står det väldigt tydligt att om du tillhör en personkrets inom ramen för LSS, så har du rätt till ett gott liv. Och inte som i SOL (Socialtjänstlagen) där dina rättigheter enbart är ett skäligt liv.

Vad är då skillnaden mellan ett gott och ett skäligt liv…

Jo ett skäligt liv är allt det där absolut mest grundläggande för att kunna överleva. Mat i magen, livsnödvändig medicin, kläder på din kropp och med lite tur en dusch lite då och då och förhoppningsvis tak över ditt huvud.

Med ett gott liv i LSS menas att du skall kunna leva det liv du hade kunnat leva om du inte hade haft en funktionsvariation, ett liv som alla andra. Men med stöd och service. För att gå in under LSS. Måste du ingå i en av personkretsarna (det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som skall vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS) och du har en diagnos. Det kan handla om Down syndrom, Autism, eller en förvärvad skada som du förväntas ha resten av livet.

Har du fått aktivitetsersättning när du slutade skolan. Eller kanske tidigare för din skolgång helt enkelt tog längre tid än förväntat. Då skall detta beslut omprövas flera gånger innan året du fyller 30år. När du sedan fyller 30år. Då skall det prövas igen om du fortfarande har din funktionsvariation och därmed kan vara berättigad till sjukersättning. Denna handläggning kan vara extremt lång. Man kan inte förvänta sig att vare sig en diagnos med ex. Down syndrom, autism eller en hjärnskada växer bort. Personer med stöd och service (LSS), har olika diagnoser och det kan finnas olika grader av skörhet.

Självklart behöver det säkerställas att personer som inte har behovet inte skall vara en del av detta system. Frågan är bara om man verkligen behöver säkerställa det så många gånger. Då konsekvensen kan vara att någon faktiskt blir sjuk av dessa orimligt långa handläggningstider och integritetskränkande sätt i handläggning.

Det är dags att titta över detta system. Det kan göras på ett annat vis, så människor i denna situation slipper komma i kläm. Det är oetiskt att behöva försvara att man ingår i någon av personkretsarna så ofta.

Jag föreslår därför:

  • Att Socialdemokraterna initierar att det görs en reglering i lagen om stöd och service LSS. gällande övergång mellan aktivitetsersättning och sjukersättning.
  • Att Socialdemokraterna initierar att det görs en reglering i lagen om stöd och service (LSS) gällande handläggningstiden.
  • Att representantskapet på distriktskongressen bifaller motionen och skickar den till den Socialdemokratiska riksdagsgruppen
  • Att Socialdemokraterna Hörby ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Dorit S. Andersson

facebook Twitter Email