Motion: Motion angående körkort för traktor, A-traktor och EPA-traktor samt hastighet för desamma.

Då Sverige är ett land som strävar efter största säkerhet i trafiken måste jag ifrågasätta det körkortsförfarande som krävs för att framföra traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer. I dagsläget krävs endast ett körkort taget för mopedklass 1 och uppkörning i trafik på en sådan.

Den som är van framförare av både moped, mc och bil vet att skillnaden i att framföra dessa fordon är mycket stor då tyngden och storleken på fordon är avgörande för hur säkert fordonet är i trafik och för andra trafikanter. Traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer förekommer dessutom i mycket högre grad vid sämre väder och väglag än mopeder.

Jag skulle därför vilja att de förare som framför traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer får en relevant förarutbildning i hur ett sådant fordon uppför sig i trafiken på de olika underlag som kan förekomma och hur fordonet skall framföras i situationer som kan uppstå med andra trafikanter.

Om en uppdatering av förarutbildningen sker för traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer skulle man dessutom kunna höja hastighetsbegränsningen från 30 km/tim till att åtminstone få framföras i samma hastighet som EU-mopeder och mopedbilar, dvs 45 km/tim. Vilket vore en lättnad för övriga trafikanter och inte innebära fullt så stora inbromsningar som sker idag.

Jag föreslår därför:

-att förarutbildningen för traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer ses över och blir relevant för dessa fordon och därmed säkrare på våra vägar.

-att en bättre utbildning eventuellt kan leda till att hastigheten kan höjas till 45 km/tim för traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer.

-att distriktskongressen bifaller motion och överlämnar den till den Socialdemokratiska riksdagsgruppen.

– att motionen antas av Hörby arbetarekommun som sin egen.

Per Persson Landqvist

facebook Twitter Email