Uttalande med anledning av sparkraven på kommunens skolverksamhet

När kommunfullmäktige i slutet av november fastställde budgetramarna för kommande år stod det klart att kommunens skolverksamhet blir stora förlorare. Sverigedemokraterna och Moderaterna drev igenom besparingskrav på omkring 20 miljoner kronor. Bland annat ska verksamheten, inom given ram, spara in närmre 10 miljoner kronor då kostnaden för gymnasieplatserna har ökat. Det får bland annat till följd att flertalet förskollärare riskerar förlora sina tjänster. Mot den typen av politiska prioriteringar står vi socialdemokrater i alltjämt stark opposition. 

Som alternativ till styrets budget presenterade vi socialdemokrater i stället en välfärdsbudget. För oss är det självklart att skolan och äldreomsorgen ska ha högst prioritet. För oss är signalen att om ungdomarna får en god start i livet och våra äldre får en god omsorg så vinner samhället mångdubbelt på längre sikt. I vårt budgetalternativ kompenseras bildningsnämnden fullt ut; det är inte meningen att vår skolpersonal ska springa in miljoner för att täcka upp för ökade kostnader för gymnasieplatserna. Men den debatten förlorade vi tyvärr. Vi kan inte mer än beklaga det men lovar samtidigt att fortsätta ta kampen för skolan; allting börjar med en bra skola där personalen garanteras möjlighet att fortsätta göra det fantastiska arbete som de redan gör. Men vi ser att de möjligheterna succesivt förändras ty dåligt politiskt ledarskap och dåliga politiska prioriteringar. 

Vi har fått till oss att en samlad fackföreningsrörelse planerar en tyst demonstration mot ovan nämnt innan kommunfullmäktige på måndag. Vi socialdemokrater välkomnar initiativet och vill tydligt klargöra att vi står enade i kampen.  När styret går upp och ger förslag om att förskollärarna kan jobba med annat inom kommunens verksamhet blir både vi och ni upprörda. Ett sådant förslag är direkt fientligt mot förskollärarnas kompetens och således totalt uppåt väggarna. Mot en sådan personalpolitik kommer vi socialdemokrater alltid opponera oss mot. 

I tider då det politiska landskapet ser ut som det gör, när en fientlig personalpolitik förs och när ständiga besparingar på skolan signeras av styret utkristalliseras behovet att ett annat vägval. Ett annat vägval; med andra ord, ett annat politiskt alternativ som ser och förstår att den bästa framtidssäkringen är satsningar på skolan här och nu. Det vägen är vi socialdemokrater redo att staka ut och ta ansvar för. 

Socialdemokraterna i Hörby, genom,

Henrik Andersson (S)

Gruppledare

facebook Twitter Email