Valmanifestet färdigställt

Nu finns Arbetarepartiet Socialdemokraternas lokala valmanifest (det kommunalpolitska handlingsprogrammet 2019-2022) publicerat. Där kan du läsa om den politik vi ämnar bedriva om vi förhoppningsvis får ert förnyade förtroende att leda Hörby kommun vidare. Bland annat föreslås ett trygghetspaket med fokus på förebyggande åtgärder, satsningar på skola och omsorg samt 250 nya bostäder de kommande åren.

Kommunalt handlingsprogram 2019-2022

 

Om ovanstående förhandsgranskning inte fungerar, eller du önskar tillgång till en nedladdad version av handlingsprogrammet återfinns det via länken nedan.

Kommunalt handlingsprogram 2019 – 2022

facebook Twitter Email