Ordförande har ordet

1500 pensionärer nästan 10 % av Hörby Kommuns befolkning får det bättre med regeringens äldre paket!

Vi Socialdemokrater gick till val på att sänka skatten för pension, den som gjort sin plikt ska också kunna kräva sin rätt. Pension betraktar vi som uppskjuten lön. Under förra mandatperioden fick pensionärer i genomsnitt 1600 kr mer i plånboken varje månad. Redan 2020 var det tänkt att skatteklyftan mellan de som arbetar och de som har arbetat skulle vara bortraderad. Ett rättvise krav som kom på skam då M – KD och SD fick igenom sin budget i riksdagen och ett sjätte jobbskatteavdrag ökade klyftan mellan pensionärer och arbetande med tre miljarder. Att visa i handling vad man vill är det som sker nu, vårt parti har förhandlat fram förslag till riksdagen som höjer grundnivån i garantipensionen med 200 kr och taket i bostadstilägget för pensionärer med 1400 kr till 7000 kr. Höjningen ger genomsnitt Hörbys pensionärer 237 kr per månad. Arbetet med att avskaffa pensionärsskatten fortsätter och 2021 ska vi höja pensionerna för de som har arbetat ett helt yrkesliv, på sikt är målet en pension som ger 70 % av slutlönen.

Vi Socialdemokrater förverkligade Hörbybornas dröm om en fin Idrottshall.

Vi lyssnar på behoven och levererar politik utifrån det. Det blev snabbt tydligt att det fanns stort behov av att satsa på idrott och motion när vi fick makten i Hörby. Vi tvekade inte utan satsade för fullt och resultatet är nu invigt till stor glädje för många. Dessutom rustade vi upp utegymmen och slingorna på Karnas Backe och fattade beslut om toaletter vilka snart nog är färdigställda. Vi lyssnade också på dem som inte ville att vi skulle bygga en stor scen på nämnda plats och drog tillbaka förslaget.

Renaldo Tirone, ordförande

facebook Twitter Email