Testsida01

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 6 mandat i kommunfullmäktige. Fullmäktigegruppen består av 9 personer varav de sex ordinarie ledamöterna samt partiets 3 ersättare. Gruppens arbete leds av Henrik Andersson.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Henrik Andersson, ordinarie ledamot
Tommy Hall, ordinarie ledamot
Renaldo Tirone, ordinarie ledamot
Anders Johansson, ordinarie ledamot
Lillemor Widh, ordinarie ledamot
Per Persson Landqvist, ordinarie ledamot

Harriet Olsson Strange, ersättare
Eva Lilja, ersättare
Tommy Neubert, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 3 platser, 2 ordinarie samt 1 ersättare, i kommunstyrelsen.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Henrik Andersson, KSau, ordinarie ledamot
Renaldo Tirone, ordinarie ledamot

Eva Lilja, ersättare

I Kommunrevisionen har Socialdemokraterna för innevarande mandatperiod 1 ordinarie ledamot.

Jag som representerar Socialdemokraterna i revisionen är:

Björn Strömqvist, 1:e vice ordförande

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 3 platser, 2 ordinarie samt 1 ersättare, i Barn- & Utbildningsnämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Kristina Cavetoft, ordinarie ledamot
Eva Lilja, ordinarie ledamot

Harriet Olsson Strange, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 platser, 1 ordinarie samt 1 ersättare, i Bygg- & Miljönämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Tommy Hall, ordinarie ledamot

Besim Sylejmani, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 platser, 1 ordinarie samt 1 ersättare, i Kultur- & Fritidsnämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Åse Persson, ordinarie ledamot

Per Persson Landqvist, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 ordinarie ledamöter i Socialnämnden. Genom en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet innehas ersättareplatsen av dem.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Lillemor Widh, ordinarie ledamot

Pia Carlsson, ordinarie ledamot

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 platser, 1 ordinarie samt 1 ersättare, i Tekniska nämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Gunnar Bergquist, ordinarie ledamot

Susanne Stjernfeldt, ersättare

Socialdemokraterna har för innevarande mandatperiod 2 platser, 1 ordinarie samt 1 ersättare, i Valnämnden.

Följande personer representerar Socialdemokraterna:

Anna-Carin Håkansson, ordinarie ledamot

Lillemor Widh, ersättare

I nämnden för VA- och Räddningstjänst har Socialdemokraterna inga mandat för innevarande mandatperiod. Nämnden är kommunövergripande med Höörs kommun och innehar således ledamöter från båda dessa kommuner.

I Hörby Industrifastigheter AB har Socialdemokraterna i Hörby inga ordinarie platser i styrelsen för innevarande mandatperiod.

I Hörbybostäder AB har Socialdemokraterna i Hörby inga ordinarie platser i styrelsen för innevarande mandatperiod.

facebook Twitter Email