Uttalande med anledning av regeringsombildningen

Socialdemokraterna i Hörby avser kommunicera följande uttalande med anledning av regeringsombildningen:

Det politiska klimatet har blivit alltmer kallt och stormigt. Mitt i stormen står statsminister Stefan Löfven stadigt och agerar klokt och ansvarsfullt. För oss socialdemokrater, till skillnad från allianspartierna och sverigedemokraterna, är Sveriges bästa överordnat partipolitiska poänger. Den markanta skillnaden i förhållningssätt blir väldigt tydlig en dag som denna.

Alliansen låter det politiska spelet överordna det som är bäst för Sverige. Alliansen börjar med anmälningar till konstitutionsutskottet men avvaktade därefter inte utredningens resultat utan hotade förhastat med misstroendevotum mot statsråden Ygeman, Johansson och Hultqvist. Förfarandet i sig menar vi vittnar om en oerhört desperat opposition som värderar kortsiktig framgång i opinionsundersökningarna högre än det som är bäst för Sverige.

Genom statsminister Stefan Löfvens agerande har allt gjorts för att nödvändiga åtgärder gjorts i syfte att minimera eventuella skador. Att infrastrukturministern förmodligen inte haft full kontroll på frågan och sin organisation gör att det faller ett tungt ansvar på henne. Socialdemokraterna i Hörby välkomnar dock den granskning vilken ligger framför konstitutionsutskottet att göra. För oss framstår den som tämligen självklart att all hantering av säkerhetsklassade information ska ligga under statens ansvar; och absolut inte outsourceas till privata aktörer.

Alliansens och sverigedemokraternas gemensamma hot om misstroendevotum mot statsrådet Hultqvist menar vi vara ogrundat och ytterst allvarligt. Konsekvenserna det medför torde vara större och mer omfattande än vad vederbörande inser.

Från en mer lokal horisont gläds vi åt Morgan Johanssons utökade ministerportfölj. Vi vill även passa på att gratulera Helene Fritzon som blir nytt statsråd. Heléne har en bred förankring i partiet både i sin tidigare egenskap av ordförande i partidistriktet och som ledamot i partiets verkställande utskott.

Renaldo Tirone, Henrik Andersson & Susanne Meijer

 

 

facebook Twitter Email