Nominera till offentliga uppdrag

Nu börjar det alltjämt dra ihop sig till valår. Det i sin tur innebär att vi nu startat upp nomineringsprocessen för att tillsätta de offentliga uppdrag som Socialdemokraterna i Hörby möjligt kommer att tillsätta efter de allmänna valen.

I det här skedet är nomineringsprocessen till kommunfullmäktige-, regionfullmäktige- och riksdagslistan öppnat för er medlemmar. Även val av ombud till valkonferensen i början av 2018, samt val av personer att ingå i valberedningen till region- respektive riksdagslistan är öppen.

Nomineringarna ska vara arbetarekommunens valberedning tillhanda senast 2017-11-03 och kan antingen skickas till vår boxadress [Socialdemokraterna i Hörby, Box 131, 242 22 Hörby] eller elektroniskt till valberedningens ordförande Carina Anderberg [carina.anderberg@horby.se].

Tänk på att den som nomineras måste vara tillfrågad.

Nomineringsblanketten finns för nedladdning här:
Nomineringsblankett – Hörby arbetarekommun (Excel)

 

Arbetarekommunens styrelse

 

 

 

facebook Twitter Email