Motion ang. visselblåsare

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer och fullmäktigeledamot Renaldo Tirone tillsänder Hörby kommunfullmäktige följande motion beträffande införande av en visselblåsarefunktion i Hörby kommun.

Motion fran Susanne Meijer och Renaldo Tirone (S) angående visselblåsare
facebook Twitter Email