Medlemsmöte 2020-10-07

Du som är medlem i Hörby Arbetarekommun inbjuds att delta i höstens medlemsmöte med temat ”Dialog”

Ola Möller, riksdagsledamot S, kommer att ge information om nuläget i politiken och inspirera oss att börja tänka tillsammans kring kommande valarbete.

Mötet kommer att hållas på Folkets hus och det kommer att vara möblerat enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det kommer att ges utrymme för era personliga tankar och idéer.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Välkommen till Folkets hus onsdagen den 7 oktober kl.18:30

Observera att datum är ändrat från tidigare kalendarium.

Önskar du delta på mötet via Google meet så hör dig till Henrik Andersson, henke963@gmail.com

Styrelsen genom,
Renaldo Tirone
Ordförande

facebook Twitter Email