Renaldo Tirone vald till ordförande

På Socialdemokraternas årsmöte den 11 mars valdes Renaldo Tirone, till höger på bilden, till ny ordförande och efterträdde därmed Håkan Hansson.

Partiet tackar för det ovärderliga arbete Håkan har lagt ned under tiden som arbetarekommunens ordförande. Stort tack!

Gäst på mötet var riksdagsledamoten Annelie Karlsson från Kristianstad som både ledde mötet men föredrog även engagerat om aktuellt rådande politiskt läge på nationell nivå.

facebook Twitter Email