Medlemsmöte 6/4

Välkommen till ett aktivt möte med Hörbys framtida skola i fokus. 
Medlemsmötet i april har Hörbys framtida skola i fokus. Medborgardialogen kring Hörby framtida skola startade med presentationen av KPMG:s översyn av framtida skolstruktur i fullmäktige den 27 mars. På mötet informerar Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Lena Rosvall om översynen. Tillsammans diskuterar vi nuvarande förutsättningar, den sammanfattande analysen och bedömningen kopplat till socialdemokratins ambition med skolan i Hörby.

Mötesledare är Renaldo Tirone, Hörby arbetarekommuns nyvalda ordförande.

Under mötet kommer det att förättas val till 1:e vice ordförande socialnämnden och 1:e vice ordförande miljönämnden.

Tid: 6 april klockan 18.30
Plats: ABF, Tingsgatan 26 C

Välkommen!
Socialdemokraterna Hörby

Har du frågor eller funderingar kontakta någon av oss:
Ordförande Renaldo Tirone
renaldo.tirone@seko.se eller 040-660 33 05
Sekreterare och Medlemsansvarig Kristina Cavetoft
kristinacavetoft@gmail.com eller 070-610 94 47
Valberedningens sammankallande Carina Anderberg
Carina.anderberg@horby.se

facebook Twitter Email