Möjligheternas Hörby skapar vi tillsammans.

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM ENGAGERA DIG
VIKTIG NYHET

1 maj i Hörby: Samling vid Folkets Hus

Välkommen att fira 1 Maj! 13.30 samlar vi oss utanför Folkets hus för uppställning inför demonstrationståget. 14.00 startar vi demonstrationståget med ledning av Lundablåsarna. (se gångväg på karta nedan) Ca: 15.00 räknar vi med att vara tillbaka vid Folkets hus och då avslutar vi demonstrationståget med att Lundablåsarna ställer upp sig och spelar internationalen. Efter…

Läs mer
Interpellation om likabehandling Hörby kommun

Interpellation om lika behandling

Upprinnelsen till denna Interpellation är de omskrivna besparingsåtgärder som nu landar i att kaffet till personalen dras in på Georgehills skolan. Vid närmare efterforskning visar det sig att i kommunhuset får man inte bara kaffe utan också frukt. Då är det orimligt att dra in kaffet på en skola, för alla är anställda av Hörby…

Läs mer
Aktivitetsersättning

Motion: Översyn av övergång från aktivitetsersättning till sjukersättning.

Gällande personkretsarna i LSS. I lagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Står det väldigt tydligt att om du tillhör en personkrets inom ramen för LSS, så har du rätt till ett gott liv. Och inte som i SOL (Socialtjänstlagen) där dina rättigheter enbart är ett skäligt liv. Vad är då skillnaden…

Läs mer
Medicinsk säkerhet

Motion: Medicinbrist på Apoteket/Kvalitetssäkring av patienters medicinska säkerhet

Problematiken som behöver lyftas här är: När du kommer till apoteket för att hämta din absolut nödvändiga medicin. Och apotekaren säger – Tyvärr din medicin är restnoterad. Vi har tyvärr ingen prognos, på när den åter finns på Apoteket. Det finns ingen samsyn, mellan de faktiska behoven av olika livsnödvändiga mediciner, och de faktiska tillgångarna…

Läs mer
För en attraktiv kollektivtrafik

Motion: Stegvis göra kollektivtrafiken attraktiv

Under sommaren 2022 skrevs det mycket om hur Tyskland infört en biljett till kollektivtrafiken som gjorde att du kunde resa genom hela Tyskland hur mycket du vill under en månad för 9 euro, motsvarande ungefär 100 SEK. Alltså 10 gånger billigare än det som det kostar med ett månadskort i Skåne under den tiden. Detta…

Läs mer

Motion: Motion angående körkort för traktor, A-traktor och EPA-traktor samt hastighet för desamma.

Då Sverige är ett land som strävar efter största säkerhet i trafiken måste jag ifrågasätta det körkortsförfarande som krävs för att framföra traktorer, A-traktorer och EPA-traktorer. I dagsläget krävs endast ett körkort taget för mopedklass 1 och uppkörning i trafik på en sådan. Den som är van framförare av både moped, mc och bil vet…

Läs mer
Tommy Hall Socialdemokraterna

En god kamrat har lämnat oss – Tommy Hall

Det är med stor sorg vi kan konstatera att ännu en kamrat har lämnat oss. Tommy Hall har avlidit efter en tids sjukdom. Våra tankar går till hans hustru Monika och övriga i familjen. Tommy var som ni alla vet vår nestor vår meste socialdemokrat. En mentor en uppslagsbok, rättvisekämpe och god kamrat. Saknaden är…

Läs mer

Uttalande med anledning av sparkraven på kommunens skolverksamhet

När kommunfullmäktige i slutet av november fastställde budgetramarna för kommande år stod det klart att kommunens skolverksamhet blir stora förlorare. Sverigedemokraterna och Moderaterna drev igenom besparingskrav på omkring 20 miljoner kronor. Bland annat ska verksamheten, inom given ram, spara in närmre 10 miljoner kronor då kostnaden för gymnasieplatserna har ökat. Det får bland annat till…

Läs mer
Socialdemokraterna Hörby skuggbudget 2024

Budget 2024 – Välfärden först!

ALLMÄNT  Socialdemokratins samhällsbygge baseras på jämlikhet och jämställdhet, där alla människor lever i frihet med makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället. Alla invånare i Hörby ska känna sig trygga och ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. God välfärd ger fler möjligheter att lyckas och ger oss trygghet. I Socialdemokraternas Hörby…

Läs mer

Fira 1 maj med oss på Folkets Hus!

Är du medlem eller bara nyfiken på att vara med i vår härliga gemenskap? Varmt välkommen till firandet av 1:a maj på Folkets hus.  Sillafrukost, tal av riksdagsman Jamal El-Haj, Hörby blåsorkester och underhållning. Mer information och hur du som medlem anmäler dig hittar du i inbjudan som är skickad via medlemsportalen. Anmäl dig direkt…

Läs mer
facebook Twitter Email